Logo

OVCISKLu

Communications dominate war

  Vervolg update CIS organisatie


Geachte collegae,

Tijdens de zeer geslaagde reünie op 8 oktober 2016 heb ik als vakoudste CIS & C2 de recente ontwikkelingen binnen ons vakgebied de revu laten passeren. Hier onder geef ik nogmaals de strekking weer van dat betoog.

Defensie heeft het de laatste jaren erg moeilijk gehad. De ene bezuiniging was nog niet afgerond of de volgende bezuiniging inclusief bijbehorende reorganisatie werd alweer ingezet. De CIS-organisatie is daarbij ook hard getroffen. Hoewel iedereen zich bewust is van het belang van informatiedominantie, werd CIS toch niet gezien als sharp-end van Defensie. Echter, informatiedominantie op het gevechtsveld is een randvoorwaarden voor succes. Maar goed, als je gaat bezuinigen, dan is de neiging al snel om dit in de ondersteuning te doen. En hoe je het ook wendt of keert: CIS is ondersteunend aan het operationele product.

Defensie heeft de bodem bereikt. Daar is het gelukkig bijna iedereen het mee eens. Er heeft een trendbreuk plaatsgevonden na jarenlange bezuinigingen. Defensie krijgt er weer geld bij, of eigenlijk, we hoeven minder te bezuinigen. Er wordt weer geïnvesteerd en we mogen en kunnen weer plannen maken voor de toekomst. Dat geldt ook voor ons vakgebied.

De CIS-organisatie is kleiner geworden. Maar we werken ook steeds meer in ketens. Informatiesystemen, sensoren en dragers worden steeds meer geïntegreerd en gekoppeld met verschillende wapensystemen. Daarom moet de CIS-organisatie niet alleen groeien binnen het eigen domein, maar zal ook aansluiting moeten vinden bij andere domeinen, zoals (een gedeelte van) de vakgebieden Elek, IDT en IVS. Hiervoor is een project gestart met de naam ‘’ Toekomstbestendige Functiehuizen Materieel-logistiek’ (TFM). Het doel van de projectgroep die hiermee is belast is om weer een robuust ICT & Elek-huis voor de toekomst neer te zetten. En een toekomst is er zeker voor ons vakgebied. Met de komst van de F-35 en de MQ-9 reaper (UAV) zal de vraag om informatietechnologie alleen maar toenemen. Hier is de grens overigens niet bereikt. De luchtmacht gaat de ruimte in! Samen met de TU-Delft gaat de Luchtmacht een eerste eigen satelliet de ruimte insturen. Geen groot object, slechts ten grote van een melkpak, maar toch…. Om de satelliet te besturen en de data te kunnen ontsluiten kom je natuurlijk bij onze CIS organisatie uit.

Kortom, de toekomst voor Defensie in het algemeen en voor de CIS in het bijzonder ziet er weer zonnig uit. Met binnenkort een robuust functiehuis en genoeg uitdagingen voor de toekomst blijven we als CIS er toe doen en maken wij het verschil.

Reinier van der Sluis Vakoudste CIS & C2

SLUIT DIT VENSTER